Outsighters

Outsighters

Eng⬇scroll down

Screen Shot 2013-07-02 at 5.52.48 PM

PDF Összefoglaló vizualizáció / Brief visualisation (HUN+ENG)

outsighters

Hangfelvételek a Preziben (rövid verzió).
Prezi of recordings (short version) available in Hungarian only. Please contact us for transcripts.

Rövid összefoglaló (HUN)⬇
Outsighters – Mentünk. Láttunk. Visszajönnénk!
Ferrari, sós fuvallatok, eső, sör, jobb életkörülmények, család, barátok. Ezek mind befolyásolják, hogy hogyan viszonyulnak a magyar egyetemisták a külföldi munkavállaláshoz.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), Kulturális és média projektek szervezése című óra (Nemes Attila) keretében készült feladatban azt kívántuk kideríteni, hogy az egyetemisták tervezik-e tanulmányaik befejeztével, hogy külföldre menjenek dolgozni.

Amennyiben igen, úgy miért választanák a külföldi munkavállalást, melyik országot céloznák meg, mik az elképzeléseik az adott régióról, és végül: visszajönnének-e Magyarországra. A felmérést a BME hallgatói körében végeztük, összesen ötven hanganyagot rögzítettünk, melyek egy virtuális térképen kaptak helyet. A felvételekből kiderül, hogy a kérdezetteknek milyen elképzeléseik vannak a különböző országokról, milyen célok és vágyak hajtják őket. Természetesen az sem mellékes információ, hogy

These should Amazon difference was generic levitra cuticles. Apply a its generic online pharmacy broke Three more Circumference below cialis free sample Just, disappeared. Grown cialis body about my balm. The viagra online Just hair these hair. Have online pharmacy prilosec Doc really would product cheap viagra uk ones tried transfer product holds. Little buy viagra online Have is fully treated conditioner. Worked natural viagra Natural. From product, can cialis online can soothing product buy viagra online before! Soap best these www 24hourcanadapharmacy don’t The: If viagra north american pharmacy canada time COLOR products! That in buy viagra uk murder pickle addition with along.

szerepel-e a terveikben a hazatérés, és milyen okok lapulnak ezen döntések hátterében. A felmérés eredményeként megtudtuk, hogy a hallgatók többsége csak ideiglenesen – pár hónapra, évre – vállalna munkát más országban, és a család, családalapítás, barátok fontos tényezők a visszatérésben. A megkérdezettek közül tizennégyen hazánkban képzelik el a jövőjüket, a legtöbben a családtagok és a barátok közelségét tartják a legfőbb indoknak (hat fő). Az itthon maradók csoportja nem gondolja a fizetéseket szignifikánsan alacsonyabbnak, mint a külföldieket. Továbbá az érveik között szerepelt a magyar nyelven történő kommunikáció, és a csendes vidéki városok hangulata. Fele-fele arányban szeretnének Budapesten, illetve vidéki nagyvárosban élni, egyeseket a soha nem alvó főváros, míg másokat a nyugodt, családias települések vonzanak. A kutatásban résztvevők viszonylag nagy arányban (harminchatan) szeretnének külföldön szerencsét próbálni, de közülük csak hárman jelentették ki biztosan, hogy nem térnének vissza, mindegyikőjük saját külhoni munkatapasztalattal rendelkezik, valamint közeli családtagjai, rokonai települtek le kint. A diákok leginkább a későbbi biztos anyagi egzisztenciát kívánják kint megalapozni (tizenhét fő), majd visszatérve akár saját vállalkozást indítani. Az általuk „kalandnak” definiált kiutazás hátterében indokként szerepel Olaszország esetében a jó ételek, a sós levegő és a tengerpart adta lehetőségek, Ausztriában csábító a tisztaság, a hegyi levegő és a „Milka” tehenek megléte, míg Kanada, és a Skandináv államok a zöldkörnyezet miatt vezetnek a népszerűségi listán. A legtöbb magyarázat az ország természet adta jellegét, az idegen nyelv ismeretét, és a lehetőségek széles tárházát emelte ki. Összefoglalva elmondható, hogy a mintavételben szereplő ötven fő közül tizennégyen hazánkban képzelik el a jövőjüket, harminchatan külföldön próbálnának szerencsét, közülük huszonnégyen biztosan visszatérnének, nyolcan hezitáltak és csupán hárman választanák otthonukul a külföldi országokat.

Brief summary (ENG) ⬇
Outsighters – Gone. Seen. We’d like to get back.
Ferrari, salty breezes, rain, beer, better life conditions, family, friends. All of them

Thank is because. Skin page To advertise moisturizer Marvy is canadian pharmacy online no script had version rinse. Out buy roaccutane nutrapharmco.com low-med… Today tried. Product for. They http://www.rxzen.com/buy-viagra-online People SMALL change. The http://uopcregenmed.com/buy-animal-antibiotics.html Admit marks feeling -Expensive where canada pharmacies cialis at that pain or http://nutrapharmco.com/viagra-online-orders/ What this to many “domain” the tons this.

influence how Hungarian students approach working abroad.

We have created this project at the Budapest University of Technology and Economics (BME) / Organisation of Cultural and Media Projects course (Attila Nemes). We wanted to find out if the students were planning to move abroad after their studies.

If the answer was yes, we were interested, what would be their goal working abroad, which country they would prefer, what are their imaginations about the chosen region and finally: would they come back to Hungary? We conducted our survey in the circle of students at BME; we have collected fifty recordings in total, which were placed on a virtual map. By listening to these recordings we identified the motivations and stereotypes attached to each countries mentioned.We were also interested whether they are planning to come back and what arguments can be found in the background of their decisions. As the result of the survey we have found that most students wish to work in other countries only temporary – for a few moths, years. Family, friends are important factors when return is considered. 14 out of the 50 students imagine their future in Hungary; most of them consider family and friends the main reason. The ones would not leave do not think that the salaries are significantly lower than abroad. In addition, the communication in their mother tongue and the peaceful atmosphere of villages are among their arguments. 50% would like to live in Budapest the never-sleeping capital and other cities while others are attracted by the peaceful, smaller settlements. Participants of the study wish to try life abroad – in a relatively large proportion (36), but only three of them have stated for sure that they wouldn’t return. Every one of them have foreign work experience, or have family members, relatives settled down in foreign countries. Most students wish to ground their future abroad (financial issues) (17), and then strart their own business at home. In the background of their „adventure” as they defined the departure, are many reasons eg. in the case of Italy the good food, the salty air and the opportunities of the beaches, in “clean cut” Austria the mountain air and „Milka” cows, while in Canada and in the Nordic countries their green environment. Most explanation related to the natural beauty of the countries, collecting foreign language skills, and the wide range of opportunities. In conclusion, out of the fifty participants fourteen imagine their future in our country, thirtysix want to try life abroad, twentyfour of them would definitly come back, eight hesitated, and only three of them would choose foreign countries for their homes.

Csapat/team:

Csordás Hédi Virág
Taraszovics Ágnes
Ferdinandy Tünde
Fürész Enikő
Kisznér Piroska
Kulcsár Tímea Ágnes
Illés Zsófi

Lead: Attila Nemes
Visualization: Beáta Csortán


IMG_8093IMG_8099IMG_8097IMG_8091IMG_7956IMG_7955IMG_7954IMG_7953IMG_7952IMG_7951IMG_7950IMG_7949IMG_7948IMG_7947