Mit értünk el 10 év alatt? - tíz ábra a magyar gazdaság elmúlt évtizedéről

Fénykép felállítása 10 év alatt. Fényképezés – Wikipédia

Képek digitalizálási lehetőségei a könyvtárakban Egy konferencia tanulságai dombi pollux. Az elhangzottak összefoglalására vállalkozott az alábbi összeállítás. Felmerülhet a kérdés, miért van szükség képek digitalizálására a könyvtárakban, hiszen a legtöbb képi információt hordozó dokumentum közvetlenül is hozzáférhet ő a könyvtárakban. Számos könyvtár gyűjtőkörébe tartoznak olyan adathordozók, amelyek képek formájában közölnek ismereteket gondoljunk a plakátokat, a térképeket, kortörténeti jelentőségű fényképeket tartalmazó értékes gyűjteményekre.

A digitalizálás egyik útja lehet a dokumentumok állagmegőrzésének és szélesebb olvasói réteghez való eljuttatásának. A konferencián a digitalizálás könyvtári alkalmazásáról, hasznáról és a digitális technológia gyakorlati problémáiról hallhattunk érdekes előadásokat. Ma már egyre több könyvtár mondhatja el magáról, hogy jelentős számítógépes adatbázisa van pl.

Szerencsére, növekszik azoknak a könyvtárosoknak a száma, akik tapasztalattal rendelkeznek a digitalizálás területén, ilyen kolléga például Aranyi Zoltán Szegedről, az egyetemi könyvtárból.

Ő több érdekes problémát is felvetett, amelyet érdemes megvizsgálnunk: így például azt, hogy pontosan meg kell tervezni a fénykép felállítása 10 év alatt célját és folyamatát. Tehát ha a weben való megjelenítésre készítünk régi fotókról számítógépes feldolgozást, akkor tisztáznunk kell, hogy milyen tárolókapacitással rendelkezünk, mekkora méretben érdemes egy-egy honlapon képet közölni és hogyan biztosítható azok visszakereshetősége. Lényeges annak eldöntése is, hogy tájékoztató, figyelemfelhívó jelleggel vagy pedig kutatások forrásaként készítünk el egy anyagot.

Mennyit lehet elkérni egy fotózásért?

Nyilvánvaló, hogy ha figyelemfelhívó jelleggel készítünk webes feldolgozást, akkor elég egy reprezentatív mintát közölni a könyvtárban található képekről és tetszetős szöveges körítéssel felhívni az anyag többi részére a figyelmet. Aranyi Zoltánék arra törekedtek, hogy a rongálódott képeket is élvezhetőformában tegyék közzé, melynek érdekében képszerkesztő szoftvert használtak.

fénykép felállítása 10 év alatt

Munkácsy Gyula hozzászólásában megjegyezte, hogy a képek ilyen javítása megengedett, de azt minden esetben dokumentálni kell. A könyvtárak többségében találhatók régi fényképek is, de ezek kezelése általában nem megoldott és gondot okoz a könyvtárosoknak. Feldolgozásukhoz, digitalizálásukhoz csak ajánlani tudjuk Kincses Károly — Munkácsy Gyula — Nagy Gábor: Hogyan ne bánjunk el régi fényképeinkkel?

Munkácsy Gyula az előadásában arra figyelmeztetett, hogy vigyázzunk a szkenner használatával, mert pl. A Magyar Fotográfiai Múzeumban a digitalizálási folyamat során arra törekednek, hogy az eredeti kép minőségét és hangulatát adják vissza, ennek megfelelően nem tesznek a képbe digitális vízjelet és nem restaurálják a fotót digitálisan.

Munkácsy szerint ugyanis a képen végzett bármiféle változtatás már nem ugyanazt a képet eredményezi. Az Országos Széchényi Könyvtár Térképtára szintén törekszik arra, hogy gyűjteményének mostani állapotát megőrizze és egyben szolgáltatni is képes legyen.

Mit értünk el 10 év alatt? - tíz ábra a magyar gazdaság elmúlt évtizedéről

Erre egyik és úgy tűnik egyetlen megoldás az állomány képként való feldolgozása. Plihál Katalin térképtörténész előadásában a térképek digitalizálásának problémáit tárta elénk. Az egyik legfőbb gond, hogy a legnagyobb merevedési kakas kép nem tudja eredeti nagyságban visszaadni a térképet az azokon szereplőaprólékos információkatilletve ez akkora tárolókapacitást venne igénybe, amely a jelenlegi technikai eszközökkel nehezen kezelhető.

A gyakorlati megvalósítást nehezíti az, hogy a legtöbb szkenner nem alkalmas nagy méretű térképek feldolgozására, viszont azokat, amelyek képesek erre, csak vonalas ábrák felvitelére tervezték és az ebben az esetben oly fontos színárnyalatok visszaadására nem megfelelőek, gondoljunk arra, hogy a térképeknél a színek a magassági viszonyok közti tájékozódásban számítanak.

  • Csaba László: Nagy válság közeleg A gazdaságok ciklikus mozgását szemléletesen megragadja a Csaba László által is említett víz alá nyomott labda esete.
  • Szalag lógó pénisz

Abban az esetben, ha egy könyvtár térképek digitalizálásába kezd, tudnia kell, hogy különleges szkennerre és több GB tárolókapacitásra lehet szüksége, amely az eljárást rendkívül megdrágítja.

A tervezésnél mindenképpen figyelembe kell venni az együttműködési lehetőségeket más könyvtárakkal és professzionális szkennelést végző cégekkel pl.

fénykép felállítása 10 év alatt

A könyvtárak képzőművészeti témában többnyire albumokat gyűjtenek, amelyek ugyan sohasem képesek pótolni az eredeti alkotást, de művészettörténeti tanulmányoknak és az általános műveltség gyarapításához elengedhetetlenül szükségesek. Krén Emil nem szigorúan művészeti szempontokat fogalmazott meg a Web Művészeti Galéria készítésekor, hanem hogy a festmények könnyebb elérhet ő ségét és szélesebb körben való elterjedését segítse.

Ezeket a szempontokat könyvtárak is követhetik, így például saját művészeti gyűjteményüket vagy bármely gyűjteményt közzétehetik a weben. Az ehhez szükséges technikai háttér ma már a legtöbb intézmény számára könnyen elérhető, hisz egy PC és egy középkategóriájú lapszkenner elég a megvalósításhoz.

Horváth Takács Balázs a Képzőművészeti Egyetem könyvtárosa a náluk folyó képdigitalizálási problémákról beszélt. Nemrégiben értékes század eleji fotóalbumokat fedeztek fel a könyvtár raktárában. Ezeket mindenképp megfelelően szeretnék tárolni és szolgáltatni, összeegyeztetve az állományvédelem és a magas szintű információszolgáltatás szempontjából.

Sokakban felmerült az az igény, hogy az elektronikus katalógusban a szöveges címleírás mellett, közvetlenül elérhető fénykép felállítása 10 év alatt az adott képi dokumentum is. Ez egyrészt állományvédelmi szempontból, másrészt a szélesebb olvasói réteg megcélzása érdekében bírhat jelentőséggel. Ezt valósítja meg a Magyar Képző művészeti Egyetem Könyvtára.

Ez a szolgáltatás nemcsak a zárt katalógusban vehetőigénybe, hanem az internetről is elérhető. A helyi hálózatra nagy felbontású képeket ajánlatos feltenni, olyant, ami alkalmas a mélyebb kutatások végzésére.

Átlagos péniszhossz merevedési állapotban

Abban az esetben, ha más könyvtárak is megpróbálkoznak ezzel, akkor ehhez mindenképpen szükséges egy integrált könyvtári rendszer használata, amely lehetőség biztosít arra, hogy a rekordokhoz képi információt is lehessen kapcsolni.

A digitális technológia fejlődésének nyomon követése nem egyszerűfeladat, Rák József operatőr viszont naprakész képet festett a digitális kamerák jelen generációjáról. Könyvtárosi szempontból érdemes tudni azt, hogy egy év alatt a digitális kamerák teljesítménye, felbontóképessége szinte megduplázódik, amely azt jelenti, hogy a jelenlegi piaci körülmények között egy közepes kategóriájú géppel a könyvtárban felmerülő digitalizálási problémákat fénykép felállítása 10 év alatt lehet oldani.

fénykép felállítása 10 év alatt

Nyilvánvaló, hogy egy könyvtárnak nincs szüksége arra, hogy egy dokumentumról minél jobb művészi képet készítsen, mert a főcél az állagmegőrzés és az eredeti, védeni kívánt dokumentum helyett, az arról készített torzítás nélküli prezentáció szolgáltatása.